حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

شگفت انگیزها
رنگ مو دنی وان شماره 5.42 حجم 100 میلی لیتر رنگ برنز
11%
۱۳,۶۵۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.42 حجم 100 میلی لیتر رنگ برنز

حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته
ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته
پوشش صد در صد
عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)
درخشان کننده طبیعی
محتوی سیستم کراتینه
سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند
حاوی ویتامین C

رنگ مو دنی وان شماره 5.32 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای بنفش
11%
۱۳,۶۵۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.32 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای بنفش

حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته

ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته

پوشش صد در صد

عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)

درخشان کننده طبیعی

محتوی سیستم کراتینه

سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند

حاوی ویتامین C

رنگ مو دنی وان شماره 5.31 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای بژ روشن
11%
۱۳,۶۵۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.31 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای بژ روشن

حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته

ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته

پوشش صد در صد

عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)

درخشان کننده طبیعی

محتوی سیستم کراتینه

سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند

حاوی ویتامین C

رنگ مو دنی وان شماره 5.8 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای شکلاتی روشن
11%
۱۳,۶۵۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.8 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای شکلاتی روشن

حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته

ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته

پوشش صد در صد

عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)

درخشان کننده طبیعی

محتوی سیستم کراتینه

سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند

حاوی ویتامین C

رنگ مو دنی وان شماره 5.7 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای زیتونی روشن
11%
۱۳,۶۵۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.7 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای زیتونی روشن

حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته

ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته

پوشش صد در صد

عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)

درخشان کننده طبیعی

محتوی سیستم کراتینه

سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند

حاوی ویتامین C

رنگ مو دنی وان شماره 5.07 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای تنباکویی روشن
11%
۱۳,۶۵۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.07 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای تنباکویی روشن

حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته

ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته

پوشش صد در صد

عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)

درخشان کننده طبیعی

محتوی سیستم کراتینه

سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند

حاوی ویتامین C

رنگ مو دنی وان شماره 5.6 حجم 100 میلی لیتر رنگ ارغوانی
11%
۱۳,۶۵۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.6 حجم 100 میلی لیتر رنگ ارغوانی

رنگ موی دنی وان
حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته
ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته
پوشش صد در صد
عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)
درخشان کننده طبیعی
محتوی سیستم کراتینه
سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند
حاوی ویتامین C

رنگ مو دنی وان شماره 5.5 حجم 100 میلی لیتر رنگ ماهاگونی شرابی روشن
11%
۱۳,۶۵۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.5 حجم 100 میلی لیتر رنگ ماهاگونی شرابی روشن

حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته

ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته

پوشش صد در صد

عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)

درخشان کننده طبیعی

محتوی سیستم کراتینه

سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند

حاوی ویتامین C

رنگ مو دنی وان شماره 5.3 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای طلایی روشن
11%
۱۳,۶۵۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.3 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای طلایی روشن

حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته

ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته

پوشش صد در صد

عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)

درخشان کننده طبیعی

محتوی سیستم کراتینه

سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند

حاوی ویتامین C

رنگ مو دنی وان شماره 5.2 حجم 100 میلی لیتر رنگ بلانش
30%
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.2 حجم 100 میلی لیتر رنگ بلانش

حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته

ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته

پوشش صد در صد

عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)

درخشان کننده طبیعی

محتوی سیستم کراتینه

سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند

حاوی ویتامین C

رنگ مو دنی وان شماره 5.1 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای دودی روشن
11%
۱۳,۶۵۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.1 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای دودی روشن

حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته

ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته

پوشش صد در صد

عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)

درخشان کننده طبیعی

محتوی سیستم کراتینه

سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند

حاوی ویتامین C

رنگ مو دنی وان شماره 5.0 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای روشن
11%
۱۳,۶۵۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

رنگ مو دنی وان شماره 5.0 حجم 100 میلی لیتر رنگ قهوه ای روشن

حاوی فرمول مراقبت از رنگ جدید و پیشرفته

ترکیبی از رنگ طبیعی و برجسته

پوشش صد در صد

عطر گل‌های تازه (گل مریم، رز سفید)

درخشان کننده طبیعی

محتوی سیستم کراتینه

سطح کلاژن پوست را بازسازی کرده و از شکنندگی مو جلوگیری می‌کند

حاوی ویتامین C

1 2 3 93
X